Over het project

Over het project Zwolle in 2030

Wat is het doel?

De gemeente Zwolle wil zijn visie actualiseren. Het maatschappelijke veld, de tijdsgeest en daarmee de rol van de overheid zijn de laatste jaren veranderd. De leegstandproblematiek in de binnenstad wordt steeds groter en het consumentengedrag verandert. Daarom laat de gemeente Zwolle een nieuwe visie ontwikkelen voor de binnenstad van Zwolle die breed moet worden gedragen, door zowel de Zwolse inwoners, ondernemers als studenten.

Zwolle heeft een van de meest bruisende binnensteden van Nederland. Steek die maar in je zak Amsterdam! Dit willen we natuurlijk graag zo houden. Daarom gaat de gemeente Zwolle in samenwerking met AlphaRainbow Marketing werken aan de visie voor de binnenstad voor 2030. De gemeente vindt het belangrijk dat de Zwollenaren meedenken over hoe zij de Zwolse binnenstad willen zien in 2030. Na het ontwikkelen van een inspirerende visie zal AlphaRainbow Marketing in samenwerking met de betrokken partijen invulling geven aan het concretiseren van de visie en richtlijnen geven voor projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van de visie in 2030.

De doelstelling bij dit onderzoek: Inzicht krijgen in waar we staan als binnenstad in 2015 en wat de gewenste situatie is voor 2030. Dit gebruiken voor een concrete en inspirerende visie die richting geeft aan projecten om de visie te verwezenlijken in 2030.

Wie hebben bijgedragen?

AlphaRainbow heeft de visie ontwikkeld in samenwerking met 2911 inwoners van Zwolle die twee verschillende online enquêtes hebben ingevuld. De ene groep inwoners heeft een enquête gekregen met als onderwerp ‘Waar staan we?’ en de andere groep heeft een enquête gekregen met als onderwerp ‘Wat is de gewenste situatie?’ Deze inwoners zijn aangesloten bij het burgerpanel van de gemeente Zwolle. Het burgerpanel bestaat uit 10.000 inwoners en is daarmee een van de grootste burgerpanels van Nederland. Er zijn 117 ondernemers uit de binnenstad die hun mening hebben gegeven over het ondernemersklimaat van de Zwolse binnenstad. Ook heeft AlphaRainbow Marketing 86 Zwolle Experts uitgenodigd om deel te nemen aan workshops. Meer hierover in ‘Team achter Zwolle’. Er zijn ook 35 studenten die grafisch zaken hebben weergegeven en rapporten hebben geschreven met betrekking tot ondernemen, innovatie, leiderschap en overheid.

Bezig met inloggen...